Негізгі мектеп математикасын оқыту барысында оқушылардың білім алуға деген мотивациясы

Abstract

Қазақстанның білім беру жүйесі бойынша оқушы 11 немесе 12 жыл мектепте оқиды. Соның ішіндегі ең маңызды және ұзақтығы бойынша негізгі мектеп дей айталамыз, өйткені негізгі мектеп- білім жүйесінің басты буыны болып табылады. Математика негізінен оқушылар үшін күрделі сабақтардың бірі болып табылады, сонымен қатар негізгі мектептің 7 сыныбында математика: алгебра және геометрия болып бөліне бастайды, яғни бұл оқушылардың математика сабағын оқудағы мотивациясын не түсіру, не жоғарталу факторы болу мүмкін. Сондықтан осы уақытта оқушыға мотивация бере алу өте маңызды. Бұл мақалада мотивация сөзі жайлы, мотивацияның туа бітетін немесе жандандыруға болатын қасиет пе, мотивацияның түрлері, мотивацияның оқу барысындағы рөлі, оқу барысында оқушыларды қалай ынталандыруға және ынтасын көтеруге болатыны жайлы айтылады.

Author Biography

Adina Bolatbekkyzy Sailaubayeva, Suleyman Demirel University
master's student

References

Артур Шопенгауэр, (1819). Әлем ерік және ұсыныс ретінде. Die Welt als Wille und Vorstellung.

Эркес Р., Додсон Дж. Д.,(1908). Дамыту күшінің әдеттің пайда болу жылдамдығына қатынасы . Салыстырмалы неврология және психология журналы.

Клочков А.К., (2010). KPI және қызметкерлерді ынталандыру. Эксмо, Тәжірибелік құралдардың толық жинағы.

Бабанский Ю.К, (2012). Педагогикалық зерттеулердің тиімділігін арттыру мәселелері: дидактикалық аспект. Педагогика, 55.

Додонов Б.И., (1984). Белсенділік мотивтерінің құрылымы мен динамикасы. Психология мәселелері № 4,126–130.

Г. Галилей, (1968). Сөйлесулер және екі жаңа ғылымның математикалық дәлелдері.

Шилова З. В., (2014). Математика сабақтарында оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру және ынталандыру.

«Тұжырымдама» ғылыми-әдістемелік электронды журналы.
Дяченко С.И. Математикалық емес мамандықтардағы студенттерінің математиканы оқыту мотивациясы.

Федорова Л.Н. Жоғары сынып оқушыларында математиканы оқуға деген ынтаның даму ерекшеліктері.

Беланенко Р. А. Оқу мотивациясы.
Published
2020-06-08
How to Cite
SAILAUBAYEVA, Adina Bolatbekkyzy. Негізгі мектеп математикасын оқыту барысында оқушылардың білім алуға деген мотивациясы. Proceedings of International Young Scholars Workshop, [S.l.], v. 9, june 2020. ISSN 2709-1120. Available at: <https://journals.sdu.edu.kz/index.php/iysw/article/view/119>. Date accessed: 07 mar. 2021. doi: https://doi.org/10.47344/iysw.v9i0.119.