Математика пәнінің негізгі түсініктерін оқушыларға оқытудың әдістері

  • Dina Yessengeldikyzy Yessirkegenova Suleyman Demirel University

Abstract

Бұл мақалада математика пәнінің негізгі түсініктерін оқушыларға оқытудың әдістемесі жайында айтылады. Оқушылар мен мұғалім арасындағы мәмілені қалай жақсарта алу жолдары қарастырылады. Математика ұғымы тек сандар мен формулалармен шектемей, басқа салалармен қарастыра отырып түсіндіру жолдары қарастырылған. Математиканы оқытудың әрбір кезеңінде оқушылардың бағдарламалық материалдарды оқып үйренуі олардың алдыңғы курста оқып үйренгенде қабылдаған тереңде берік білімдеріне, іскерліктеріне және дағдыларына, сонымен бірге, математиканы окытудағы қызығушылығын дамытуға да байланысты болады. Математиканы оқыту үрдісінде оқушылардың математикалық ойлау, математикалық шығармашылық қабілеттерін дамытуда математиканы оқытудың тиімді тәсілдері мен әдістерін қолдана білу.
Published
2020-06-08
How to Cite
YESSIRKEGENOVA, Dina Yessengeldikyzy. Математика пәнінің негізгі түсініктерін оқушыларға оқытудың әдістері. Proceedings of International Young Scholars Workshop, [S.l.], v. 9, june 2020. ISSN 2709-1120. Available at: <https://journals.sdu.edu.kz/index.php/iysw/article/view/155>. Date accessed: 27 feb. 2021. doi: https://doi.org/10.47344/iysw.v9i0.155.